info Dette er et tidligere arrangement

Konferanse | 11.11.2021 – 12.11.2021

Klimasamling for kommunene i Møre og Romsdal

Alle kommunene i Møre og Romsdal er invitert til samling for å styrke arbeidet med klimatilpasning og utslippskutt.

Sted: Ålesund, Hotell Scandic Parken
Tid: 11.00 (11. nov.) - 13.00 (12. nov.)
Pris: Gratis for kommunene
Arrangør: Samlingen arrangeres av Miljødirektoratet, statsforvalteren og fylkeskommunen i Møre og Romsdal og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), i samarbeid med KS og Cicero senter for klimaforskning. Flere kommuner i regionen er også med på å utforme programmet.

Gå direkte til program:

Samlingen består av to deler:

 • En fysisk samling, i Ålesund, lunsj til lunsj, 11. og 12. november 2021.
 • En digital del, med webinarer med faglig fordypning, som vil være felles med kommunene i Nordland (som skal ha en fysisk samling i slutten av oktober).

Praktisk kompetanse

Formålet er å gi ansatte fra ulike fagområder økt, praktisk kompetanse og knytte kontakt med kollegaer i andre kommuner, med tanke på framtidig samarbeid og deling på kompetanse og ressurser. Vi ønsker også å løfte fram betydningen av at alle deler av kommunens virksomhet deltar aktivt i omstillingen til et lavutslippssamfunn.

Klimatilpasning og anskaffelser

Blant annet vil Miljødirektoratets klimatilpasningskurs, ledet av Steinar Taubøll fra NMBU, bli en viktig del av den digitale samlingen, sammen med en grundig introduksjon til arbeidet med grønne anskaffelser i regi av Direktoratet for forvaltning og økonomi (DFØ).

Spørsmål kan rettes til Miljødirektoratet ved Espen Larsen.

Program

Dag 1 - 11. november

10:30: Åpner for registrering – åpen fram til 12:30 

11.30: Lunsj 

12.30: Åpning ved statsforvalter Else May Botten Norderhus

12.45: Eva Vinje Aurdal, ordfører i Ålesund kommune: Hva betyr det for oss å jobbe helhetlig med klima i kommunen?

12:55: Litt praktisk info fra ordstyrer Espen Larsen

13:00: Status for klima- og klimatilpasningsarbeidet i fylket. Ved fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjåholm og fylkesordfører Tove-Lise Torve.

13:30: Hva betyr det å jobbe helhetlig med klima i kommunen? Utslippene skal til null om noen tiår, og samtidig fører nytt klima til mer risiko - hva må kommunene gjøre, og hva kan staten gjøre for kommunene? Ved Herdis Laupsa i Miljødirektoratet.

14.00 - 14.30: Pause 

14.30 – 16.00

Parallell 1: Topplederforum for ordførere og rådmenn.

 • 1,5 timer uten fastlagt program. Ordstyrer: Kjetil Bjørklund, KS.

Parallell 2: For øvrige deltakere:

 • Tettstedsprosjekt for Sjøholt sentrum – helhetlig planlegging for å takle klimaendringer og redusere utslipp – hva er erfaringene? Ved Cecilie Solli er planlegger i Ålesund (tidligere Ørskog) kommune.

 • Parallelloppdrag om framtidsutvikling for Ulstein – medvirkning for en klima- og miljøvennlig områdeplan. Ved Vivian Garnes, planlegger i Ulstein kommune.

 • Grønne anskaffelser som strategisk verktøy. Ved Ellen Ramsnes, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

 • Hvordan skal vi egentlig få med oss folk på omstilling til et grønnere samfunn? Hvordan kan vi skape engasjement rundt klimaarbeidet og tiltakene i kommunene våre?  Og hvordan forteller vi og får ut de gode historiene om arbeidet vi gjør? Ved Astrid Arnslett, Cicero senter for klimaforskning.

16.00: Pause 

16.15: Hvor ligger gevinstene i et aktivt klimaarbeid? 

 • Hvordan "institusjonalisere" klimaarbeidet i kommunen og utnytte de lokale fordelene enda bedre. Ved Kjetil Bjørklund, fagleder for klima i KS.
 • Klimaarbeidet som motor i utvikling av framtidsretta arbeidsplasser. Ved Espen Remme, regiondirektør i NHO Møre og Romsdal. 
 • Klimaarbeidet som driver for å bygge en mer attraktiv kommune. Ved Gunnar Wangen, leder for plan og miljø, Ørsta kommune.

17.00: En samtale om hvordan kommunene kan styrke klimaarbeidet. Med:

 • Kommunedirektør Odd Arild Bugge, Tingvoll kommune
 • Liv Kjersti Finholt, klimarådgiver, Ålesund kommune
 • Espen Remme, regiondirektør i NHO Møre og Romsdal
 • Anne Melbø, klimakoordinator hos statsforvalteren i Møre og Romsdal
 • Kjetil Bjørklund, fagleder for klima i KS
 • Gyda Waagbø, medlem av ungdomspanelet til fylkeskommunen i Møre og Romsdal

18.00: Guidet bytur - vi ser på lokalt klimaarbeid i Ålesund og får frisk luft!

19.30: Middag 

Dag 2 

08.30: Lokale eksempler på klimaarbeid til inspirasjon

 • Sykkelhotell på kaia, ved Jim Arve Røssevoll, ordfører i Sula kommune
 • Bildeling og bærekraftig mobilitet i Ålesund, ved Sindre Rovde, koordinator SmartBy Ålesund
 • Klimavennlig barnehage i Aukra, ved Torill Nerbøvik, plan- og miljørådgiver i Aukra kommune

09.00: Klimatilpasning og beredskap: Hvorfor er det viktig, og hvorfor er tilpasningsarbeidet avhengig av "hele" kommunen. Ved Steinar Taubøll (NMBU), kursleder for klimatilpasningskurset Vær smart. 

09.30: Gruppearbeid etter modifisert "world café-modell".

10.45: Bli kjent med dem du skal samarbeide med framover! 

11.30: Avslutning, ved Monika Høydal Lingaas, som jobber med jobber med landbruk og Miljø i Fjord kommune

11.45 Lunsj og hjem

Program - digital del av samlingen

Den digitale delen starter 16. november. Vi bruker Teams. Alle som er påmeldt en av de fysiske samlingene vil få innkalling i Outlook/Teams. Vi legger også ut lenker til hvert møte i programmet under når det nærmer seg.

Merk:

 • Sesjonene på tirsdager avholdes 12-14/14.30
 • Sesjonene på torsdager avholdes 09.30-11.00/11.30

Tirsdag 16. november (12-14.30): Klimatilpasning - Vær smart-kurset, del 1

Ønsker du å se opptak av denne sesjonen? Send en e-post til Espen Larsen

Vær smart-kurset om klimatilpasning har fire sesjoner. Dette er den første. Åpne vedlegget under for å se detaljene i programmet.

Torsdag 18. november (09.30-11.30): Stedsutvikling og transport på vei og sjø - eksempler fra kommunene

 • "Digital tvilling" i planlegging - eksempler fra både Nordland og Møre og Romsdal
 • Bodø kommune: Deling av bil og sykler med ansatte og innbyggere
 • Vågan kommune: Elektrifisering av kommunens bilpark
 • Sauda kommune: Sykkelsatsing og klimavennlig mobilitet

Tirsdag 23. november (12-14.30): Klimatilpasning, Vær smart-kurset, del 2

Ønsker du å se opptak av denne sesjonen? Send en e-post til Espen Larsen

Vær smart-kurset om klimatilpasning har fire sesjoner. Dette er den andre. Åpne vedlegget under for å se detaljene i programmet.

Torsdag 25. november (09.30-11.30): Planarbeid, del 1: Fakta- og datagrunnlag og verktøy

 • Veileder for å lage klimabudsjett i kommuner, ved Lise Urset, Hamar kommune.
 • Klimagassregnskap for kommuner og maler for å beregne klimaeffekt av tiltak, ved Tomas Seim, Miljødirektoratet.
 • Slik laget vi klimabudsjett, ved Rita Nerland og Martin Fowler i Molde kommune.

Tirsdag 30. november (12-14.15): Klimatilpasning, Vær smart-kurset, del 3

Ønsker du å se opptak av denne sesjonen? Send en e-post til Espen Larsen.

Vær smart-kurset om klimatilpasning har fire sesjoner. Dette er den tredje. Åpne vedlegget under for å se detaljene i programmet.

Torsdag 2. desember (09.30-11.30): Planarbeid og klima, del 2: Hvordan ta hensyn til klima (og natur) i alle deler av planarbeidet?

 • Innledning/kontekst ved miljøverndirektør Linda Aaram, Statsforvalteren i Møre og Romsdal
 • Hvordan jobber vi med dette på Svalbard? Miljøvernsjef Kristin Heggelund hos Sysselmannen.
 • Hvordan kan kommunene bruke de store internasjonale kunnskapsrapportene? Erik Stange, Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • Hustadvika kommune: Hvordan har vi sikret klima og natur gjennom hele plansystemet?
 • Flakstad kommune: Vedtak om arealnøytralitet - hva innebærer det
 • Diskusjon/spørsmål 

Tirsdag 7. desember (12-14). Bygg, bærekraft og sirkulære løsninger - eksempler fra kommunene

 • Hva er egentlig viktig å tenke på mht. bygg og klima? Materialer, byggeplassen, energiløsningene, lokalisering og sambruk. Ved Birgit Rusten, FutureBuilt
 • Byggematerialer, betong og tre, ombruk og bygg i arktiske strøk. Ved Aasmund Bunkholt, Tresenteret og NTNU

+ tre eksempler fra kommunene:

 • Renovering i stedet for nybygg av omsorgsboliger og bofellesskap i Kristiansund, ved Tormod Borge Skundberg, bygningssjef i Kristiansund
 • Ny barneskole i Elnesvågen med lavere klimagassutslipp fra byggematerialer, ved Kim Atle Kvalvåg, prosjektleder skoleutbygging i Hustadvika kommune
 • Boligbyggelag i Ofoten har renovert boligblokker framfor å bygge nytt, ved Kirstin Leiros, leder av Ofoten og Midt Troms boligbyggelag

Torsdag 9. desember (09.30-11.30): Klimarisiko for kommuner

 • Innledning om klimarisiko for kommuner ved Miriam Bugge Anderssen, rådgiver klima og grønn finans i Kommunalbanken
 • Panelsamtale med:
  • Miriam Bugge Anderssen, Kommunalbanken
  • Brita Staal, SALT
  • Kjetil Bjørklund, KS
  • Simen Kristiansen, Finans Norge
  • Jo-Kristian Stræte Røttereng, Enova

Tirsdag 14. desember (12-13.30): Grønne anskaffelser, del 1: Klimavennlige anskaffelser av mat og drikke

Hvordan kan kommunen din redusere klimabelastningen fra matanskaffelser og hvordan dette kan måles? Og hvordan kan kommunen beregne klimafotavtrykket til matanskaffelsene ved bruk av DFØs nye effektkalkulator for mat? Vi viser eksempler på hvordan kommuner har jobbet med dette, og inviterer deltakerne til spørsmål og diskusjon. Sesjonen ledes av Helga Nermoen Burheim og Victoria Stokke i DFØ.

Torsdag 16. desember (09.30-11.00): Grønne anskaffelser, del 2: Anskaffelser og samarbeid med oppstartselskaper

I denne sesjonen lærer du hvordan din kommune kan utvikle innovative og grønne løsninger i samarbeid med oppstartsselskaper. Disse selskapene sitter ofte med den nyeste teknologien som kan gi oss de bærekraftige og grønne løsningene. StartOff bistår med kompetanse, ressurser og prosjektledelse gjennom hele prosessen.

Møt:

 • Terje Øverby fra Kongsvinger kommune som forteller om prosjektet "Mer klimavennlige innkjøp i Kongsvingerregionen".
 • Adam Scheuring fra Variable som forteller hvordan det er å være leverandør i et kommunalt utviklingssamarbeid.
 • Anders Melbye, Autility (oppstartselskap i Kristiansund med løsninger for å gjøre bygg mer autonome og bærekraftige)
 • Sissel Kristin Hoel m. flere fra StartOff som forteller hva Startoff er og hva StartOff kan bistå kommunene med i det grønne skiftet. Det liger også muligheter for finansiering av sirkulære utviklingsprosjekter i 2022.

Tirsdag 11. januar (12-14): Klimatilpasning - interaktiv dag, refleksjoner og diskusjoner med deltakerne

Vær smart-kurset om klimatilpasning har fire sesjoner. Dette er den fjerde og siste. Åpne vedlegget under for å se detaljene i programmet.

Torsdag 13. januar (09.30-11.30): Grønn næringsutvikling

Kva er grøn konkurransekraft?

 • Kva er grønkonkurransekraft? Kva kan kommunane lære av dette? Forskingsleiar Kristin Tolstad Uggen, Sintef
 • Grøn heilskaplegsatsing i berekraftslabene og kommune 3.0. Kva kan kommunane lære? Kari Aina Eik, U4SSC
 • Spørsmål fra deltakere

Grønn energi i Nordland og Møre og Romsdal

 • Eirik Frantzen, direktør Nordkraft
 • Hydrogensatsing og korleis fylkeskommunen kan legge til rette.  Lina Vassdal, rådgiver, energi og grønn omstilling i Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Spørsmålfra deltakere 

Grønt reiseliv, grøn næring?

 • Kva gjer Innovasjon Norge? Rådgivar i Innovasjon Norge, Gry Langbakk
 • Hurtigruteanløpa skal støtte den lokale verdiskapinga i bygdene. Slik har bygda Urke i Ørsta tenkt. Dagleg leiar for Ørsta næringskontor, Odd Magne Vinjevoll  

Berekraftige arbeidsplassar: Ungdom og medverknad:

 • Ungdomsbedrifter i kjølvatnet av innovasjonscampar- gode eksempel frå Nordland og Møre og Romsdal. Dagleg leiar for Ungt entreprenørskap Møre og Romsdal, Lars Øyvind Baltzersen og dagleg leiar for Ungt entreprenørskap Nordland,  Hedda Eldøen
 • Spørsmål fra deltakere

Sluttappell ved rådgivar Anna-Marie Hatlestad, kompetanse- og næringsavdelinga, Møre og Romsdal fylkeskommune