info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 30.11.2021 – 30.11.2021

Søk Klimasats-støtte for 2022

Et webinar for kommuner som vil søke Klimasats-støtte i 2022 for å kutte utslipp av klimagasser.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Siden Klimasats ble etablert av regjeringen i 2016, har Klimasats nå støttet over 1500 prosjekter i alle landets fylker.

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Med forbehold om godkjenning i Stortinget, blir det satt av 250 millioner kroner til Klimasats-ordningen i 2022.

Vi vil derfor ha et webinar med tips og hjelp til dere som ønsker å søke. Som vanlig vil det bli god tid til spørsmål og svar.

Innledning og Q&A med Kirvil Stoltenberg, prosjektleder for Klimasats.

Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.