info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 15.11.2021 – 16.11.2021

Svalbard: sirkulær økonomi, muligheter og utfordringer

En mer ressurseffektiv og sirkulær økonomi er nødvendig for å nå klima, miljø- og bærekraftsmålene. Hvordan kan dette følges opp på Svalbard?

Sted: Næringsbygget i Longyearbyen (Newtontoppen) og på Teams.
Tid: Mandag 15. november, kl. 12-16 og tirsdag 16. november kl. 09-14.
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet, Sysselmesteren på Svalbard og Longyearbyen lokalstyre.

Send e-post til Saskia Trubbach (saskia.trubbach@miljodir.no) dersom du ønsker å melde deg på etter påmeldingsfristen.

For å nå FN sine bærekraftmål må vi endre vår tilnærming til ressursutnyttelse. Sirkulær økonomi handler om å generere mindre avfall og bruke ressursene bedre, og er et nødvendig skritt på veien mot et nullutslippssamfunn. Sirkulær økonomi er også viktig for å bremse tap av naturmangfold og redusere forurensning, og vil kunne gi nye grønne arbeidsplasser og forretningsmodeller.

Både internasjonalt og nasjonalt har sirkulær økonomi fått stor oppmerksomhet de siste årene. På Svalbard gjør avstanden til fastlands-Norge at vareimport og returtransport medfører både økonomiske kostnader og klimagassutslipp. Ressurser som forblir lengre i økonomien reduserer disse kostnadene.  I tillegg har avslutning av Svea, fraflytting fra rasutsatte boligområder og økende miljøutfordringer knyttet til avfall og plastforurensning fått mange lokalt til å tenke nytt på mulighetene for ombruk, materialgjenvinning og andre grep som bedrer ressursutnyttelsen.

Det er med andre ord mange gode argumenter for å utvikle en mer sirkulær økonomi på Svalbard.  Samtidig er det noen ulikheter i regelverket som berører sirkulær økonomi på Svalbard og fastlandet.

På denne workshopen skal vi spesielt se på bygg, plast og avfallshåndtering. Formålet er å samle relevante aktører fra næringslivet, forskning og forvaltning for å dele kunnskap, identifisere utfordringer og kunnskapsbehov, og peke på mulige veier videre.

SINTEF bistår Miljødirektoratet, Sysselmesteren og Longyearbyen lokalstyre med gjennomføring av arrangementet.

Program: 

Dag 1:

Mandag 15.11.21, klokken 12-16

1. Globale, regionale og nasjonale perspektiver på sirkulær økonomi

12:00 – 12:10 Velkommen
Arild Olsen, Lokalsstyreleder og Marianne Kroglund, Miljødirektoratet

12:15 – 12:40 Internasjonalt perspektiv fra FNs ressurspanel
Marianne Gjørv, Miljødirektoratet

12:45 – 13:10 EUs grønne giv (Green Deal) og Norges nasjonale strategi for en grønn, sirkulær økonomi
Ingunn Dale Samset, Miljødirektoratet

13:15 – 13:40 Juridiske rammer og Svalbard: Svalbardmiljøloven
Anette Fischer, Miljødirektoratet

13:40 – 14:00 Pause

2. Ombruk og materialgjenvinning – hva skjer på forsknings- og innovasjonsfronten?

14:00 – 14:25 Ombruk og materialgjenvinning av betong
Christian Engelsen, SINTEF Community og Bård Arntsen, SINTEF

14:30 – 14:55 Ombruk av bygg og byggematerialer
Thale Sofie Plesser, SINTEF

15:00 -15:10 Pause

15:10-15:30: Materialgjenvinning av plast
Christian Karl, SINTEF Industri

15:30 – 16:00: Materialgjenvinning av plast
Sindre Rosness, Norwegian Trash og Trude Vareide-Giskås, OCEANIZE

Dag 2:

Tirsdag 16.11.21, klokken 09-14

3. Lokale muligheter og utfordringer for sirkulær økonomi på Svalbard

09:00 – 09:10 Velkommen og oppsummering fra gårsdagen
Magnus Jakola-Fjeld, Sysselmesteren på Svalbard

09:15 - 09:35 Lovverk innen bygg på Svalbard
Jørn Svanborg, Longyearbyen lokalstyre

09:40 - 10:20 Ombruk av byggematerialer på Svalbard
Marit Devik, Store Norske Spitsbergen Kulkompani
Ingvild Sæbu Vatn, LPO Arkitekter

10:20 – 10:30 Kort pause

10:35 – 11:00 Kildesortering og avfallsbehandling på Svalbard: Lovverk og erfaringer
Karine Hauan, Longyearbyen Lokalstyre

11:00 – 12:00 Lunsjpause

4. Hvordan kan veien videre se ut?

12:00 – 12:15: Positive effekter av sirkulære tiltak: på fastlandet og på Svalbard
Vibeke Stærkebye Nørstebø, SINTEF

12:20 – 13:20 Prosjekter om delingsøkonomi, ombruk og materialgjenvinning
Åpen diskusjon ledes av Lacie Goff og Emily Cowan, SINTEF

13:20-13:30 Pause

13:35 – 13:55 Muligheter, utfordringer og veien videre
Oppsummering fra Marianne Kroglund (Miljødirektoratet), Karine Hauan (Longyearbyen lokalstyre) og Kristin Heggelund (Sysselmesteren på Svalbard)

Påmeldingen er nå stengt.

Materiale fra arrangement