info Dette er et tidligere arrangement

Konferanse | 28.10.2021 – 29.10.2021

Klimasamling for kommunene i Nordland

Alle kommunene i Nordland, samt Longyearbyen lokalstyre, var invitert til samling for å styrke arbeidet med klimatilpasning og utslippskutt.

Sted: Bodø, Scandic Havet
Tid: 28.10.21 kl. 11.00 - 29.10.21 kl. 13.00
Pris: Deltakelse og overnatting er gratis for kommunene
Arrangør: Samlingen ble arrangert av Miljødirektoratet, statsforvalteren og fylkeskommunen i Nordland og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), i samarbeid med KS, Cicero senter for klimaforskning og sysselmannen på Svalbard. Flere kommuner i regionen var også med på å utforme programmet.

Gå direkte til program:

Samlingen består av to deler:

 • En fysisk samling, i Bodø, 28. og 29. oktober 2021.
 • En digital del, felles med kommunene i Møre og Romsdal

Praktisk kompetanse

Formålet er å gi ansatte fra ulike fagområder økt, praktisk kompetanse og knytte kontakt med kollegaer i andre kommuner, med tanke på framtidig samarbeid og deling på kompetanse og ressurser. Vi ønsker også å løfte fram betydningen av at alle deler av kommunens virksomhet deltar aktivt i omstillingen til et lavutslippssamfunn.

Klimatilpasning og anskaffelser

Blant annet vil Miljødirektoratets klimatilpasningskurs, ledet av Steinar Taubøll fra NMBU, bli en viktig del av den digitale samlingen, sammen med en grundig introduksjon til arbeidet med grønne anskaffelser i regi av Direktoratet for forvaltning og økonomi (DFØ).

Spørsmål kan rettes til Espen Larsen i Miljødirektoratet.

Program - fysisk samling i Bodø

Dag 1

12.30: Åpning ved Torfinn Sørensen, fylkesmiljøvernsjef, statsforvalteren i Nordland

12:40: Helhetlig klimaarbeid - hva legger vi i det? Ved v/ Ingrid Agathe Bay-Larsen, miljøkoordinator Bodø kommune

12:55: Litt praktisk info, ved ordstyrer Espen Larsen fra Miljødirektoratet

13:00: Utslippene skal til null om noen tiår, og samtidig fører nytt klima til mer risiko. Hva må kommunene gjøre, og hva kan staten gjøre for kommunene? Og hva betyr det å jobbe helhetlig med klima i kommunen? Ved seksjonsleder Herdis Laupsa i Miljødirektoratet.

13:30: Status for klima- og tilpasningsarbeidet i fylket. Ved Charlotte Lassen, rådgiver, klima og miljø, Nordland fylkeskommune.

14.00 – 14:30: Pause 

14:30 – 16.00: 

Parallell 1: Topplederforum, for ordførere og rådmenn

Parallell 2, for øvrige deltakere, i plenumssalen:

 • Klima inn i kommunal planlegging i Vågan kommune – fra mål og visjoner til praktisk planlegging. Ved kommuneplanlegger Vågard Erdahl Nyaas.

 • Grønne anskaffelser som strategisk verktøy. Ved Helene Hoggen, Direktoratet for forvaltning og økonimistyring (DFØ)

 • Hvordan skal vi egentlig få med oss folk på omstilling til et grønnere samfunn? Hvordan kan vi skape engasjement rundt klimaarbeidet og tiltakene i kommunene våre? Ved Astrid Arnslett, Cicero senter for klimaforskning.

16.00-16.15: Pause 

16.15: Hvor ligger gevinstene i et aktivt klimaarbeid? 

 • Hva skjedde i topplederforumet i dag? Og hvordan institusjonalisere klimaaarbeidet i virksomheten og utnytte de lokale fordelene enda bedre? Ved Kjetil Bjørklund, fagleder klima i KS. 
 • Klimaarbeidet som motor i utvikling av framtidsretta arbeidsplasser i Nordland. Ved Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektor i NHO Nordland.
 • Klimaarbeidet som driver for å bygge mer attraktive kommuner: Hvordan kan og skal VM i alpint 2027 bidra til å styrke og ivareta bærekraftsarbeidet og bidra til å nå klima- og miljømålene som regionen har satt seg? Ved Mikael afEkenstam, rådgiver, Smart Innovation Norway.

17.00: Panelsamtale: Hvordan styrke klimaarbeidet i kommunene i Nordland? Med:

 • Aase Refsnes, ordfører i Steigen kommune.
 • Therese Nygaard, miljørådgiver i Hadsel kommune
 • Torfinn Sørensen, fylkesmiljøvernsjef hos statsforvalteren i Nordland
 • Oda-Regine Elvenes, leder av ungdommens fylkesråd i Nordland
 • Daniel Simonsen, regiondirektør NHO Nordland
 • Kjetil Bjørklund, fagleder klima i KS

18.00: Ut på tur: Byvandring om lokalt klimaarbeid i Bodø.

19:30: Middag

Dag 2 

08.30: Klimautfordringer og muligheter i Longyearbyen. Ved Kjersti Olsen Ingerø (teknisk sjef) og Hans Normann (energisjef) i Longyearbyen lokalstyre. 

08:45: Lofoten - de grønne øyene. Ved Gaute Wahl, daglig leder i Lofotrådet.

09:00: Klimatilpasning og beredskap: Hvorfor er det viktig, og hvorfor er tilpasningsarbeidet avhengig av "hele" kommunen. Ved Steinar Taubøll (NMBU), kursleder for klimatilpasningskurset Vær smart. 

09:30: Gruppearbeid etter world café-modell.

10:45: Bli kjent med dem du skal samarbeide med framover

11:30: Avslutningsinnlegg

11:45 Lunsj og hjem

Program - digital del av samlingen

Den digitale delen starter 16. november. Vi bruker Teams. Alle som er påmeldt en av de fysiske samlingene vil få innkalling i Outlook/Teams. Vi legger også ut lenker til hvert møte i programmet under når det nærmer seg.

Merk:

 • Sesjonene på tirsdager avholdes 12-14/14.30
 • Sesjonene på torsdager avholdes 09.30-11.00/11.30

Tirsdag 16. november (12-14.30): Klimatilpasning - Vær smart-kurset, del 1

Ønsker du å se opptak av denne sesjonen? Send en e-post til Espen Larsen

Vær smart-kurset om klimatilpasning har fire sesjoner. Dette er den første. Åpne vedlegget under for å se detaljene i programmet.

Torsdag 18. november (09.30-11.30): Stedsutvikling og transport på vei og sjø - eksempler fra kommunene

 • "Digital tvilling" i planlegging - eksempler fra både Nordland og Møre og Romsdal
 • Bodø kommune: Deling av bil og sykler med ansatte og innbyggere
 • Vågan kommune: Elektrifisering av kommunens bilpark
 • Sauda kommune: Sykkelsatsing og klimavennlig mobilitet

Tirsdag 23. november (12-14.30): Klimatilpasning, Vær smart-kurset, del 2

Ønsker du å se opptak av denne sesjonen? Send en e-post til Espen Larsen

Vær smart-kurset om klimatilpasning har fire sesjoner. Dette er den andre. Åpne vedlegget under for å se detaljene i programmet.

Torsdag 25. november (09.30-11.30): Planarbeid, del 1: Fakta- og datagrunnlag og verktøy

 • Veileder for å lage klimabudsjett i kommuner, ved Lise Urset, Hamar kommune.
 • Klimagassregnskap for kommuner og maler for å beregne klimaeffekt av tiltak, ved Tomas Seim, Miljødirektoratet.
 • Slik laget vi klimabudsjett, ved Rita Nerland og Martin Fowler i Molde kommune.

Tirsdag 30. november (12-14.15): Klimatilpasning, Vær smart-kurset, del 3

Ønsker du å se opptak av denne sesjonen? Send en e-post til Espen Larsen.

Vær smart-kurset om klimatilpasning har fire sesjoner. Dette er den tredje. Åpne vedlegget under for å se detaljene i programmet.

Torsdag 2. desember (09.30-11.30): Planarbeid og klima, del 2: Hvordan ta hensyn til klima (og natur) i alle deler av planarbeidet?

 • Innledning/kontekst ved miljøverndirektør Linda Aaram, Statsforvalteren i Møre og Romsdal
 • Hvordan jobber vi med dette på Svalbard? Miljøvernsjef Kristin Heggelund hos Sysselmannen.
 • Hvordan kan kommunene bruke de store internasjonale kunnskapsrapportene? Erik Stange, Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • Hustadvika kommune: Hvordan har vi sikret klima og natur gjennom hele plansystemet?
 • Flakstad kommune: Vedtak om arealnøytralitet - hva innebærer det
 • Diskusjon/spørsmål 

Tirsdag 7. desember (12-14). Bygg, bærekraft og sirkulære løsninger - eksempler fra kommunene

 • Hva er egentlig viktig å tenke på mht. bygg og klima? Materialer, byggeplassen, energiløsningene, lokalisering og sambruk. Ved Birgit Rusten, FutureBuilt
 • Byggematerialer, betong og tre, ombruk og bygg i arktiske strøk. Ved Aasmund Bunkholt, Tresenteret og NTNU

+ tre eksempler fra kommunene:

 • Renovering i stedet for nybygg av omsorgsboliger og bofellesskap i Kristiansund, ved Tormod Borge Skundberg, bygningssjef i Kristiansund
 • Ny barneskole i Elnesvågen med lavere klimagassutslipp fra byggematerialer, ved Kim Atle Kvalvåg, prosjektleder skoleutbygging i Hustadvika kommune
 • Boligbyggelag i Ofoten har renovert boligblokker framfor å bygge nytt, ved Kirstin Leiros, leder av Ofoten og Midt Troms boligbyggelag

Torsdag 9. desember (09.30-11.30): Klimarisiko for kommuner

 • Innledning om klimarisiko for kommuner ved Miriam Bugge Anderssen, rådgiver klima og grønn finans i Kommunalbanken
 • Panelsamtale med:
  • Miriam Bugge Anderssen, Kommunalbanken
  • Brita Staal, SALT
  • Kjetil Bjørklund, KS
  • Simen Kristiansen, Finans Norge
  • Jo-Kristian Stræte Røttereng, Enova

Tirsdag 14. desember (12-13.30): Grønne anskaffelser, del 1: Klimavennlige anskaffelser av mat og drikke

Hvordan kan kommunen din redusere klimabelastningen fra matanskaffelser og hvordan dette kan måles? Og hvordan kan kommunen beregne klimafotavtrykket til matanskaffelsene ved bruk av DFØs nye effektkalkulator for mat? Vi viser eksempler på hvordan kommuner har jobbet med dette, og inviterer deltakerne til spørsmål og diskusjon. Sesjonen ledes av Helga Nermoen Burheim og Victoria Stokke i DFØ.

Torsdag 16. desember (09.30-11.00): Grønne anskaffelser, del 2: Anskaffelser og samarbeid med oppstartselskaper

I denne sesjonen lærer du hvordan din kommune kan utvikle innovative og grønne løsninger i samarbeid med oppstartsselskaper. Disse selskapene sitter ofte med den nyeste teknologien som kan gi oss de bærekraftige og grønne løsningene. StartOff bistår med kompetanse, ressurser og prosjektledelse gjennom hele prosessen.

Møt:

 • Terje Øverby fra Kongsvinger kommune som forteller om prosjektet "Mer klimavennlige innkjøp i Kongsvingerregionen".
 • Adam Scheuring fra Variable som forteller hvordan det er å være leverandør i et kommunalt utviklingssamarbeid.
 • Anders Melbye, Autility (oppstartselskap i Kristiansund med løsninger for å gjøre bygg mer autonome og bærekraftige)
 • Sissel Kristin Hoel m. flere fra StartOff som forteller hva Startoff er og hva StartOff kan bistå kommunene med i det grønne skiftet. Det liger også muligheter for finansiering av sirkulære utviklingsprosjekter i 2022.

Tirsdag 11. januar (12-14): Klimatilpasning - interaktiv dag, refleksjoner og diskusjoner med deltakerne

Vær smart-kurset om klimatilpasning har fire sesjoner. Dette er den fjerde og siste. Åpne vedlegget under for å se detaljene i programmet.

Torsdag 13. januar (09.30-11.30): Grønn næringsutvikling

Kva er grøn konkurransekraft?

 • Kva er grønkonkurransekraft? Kva kan kommunane lære av dette? Forskingsleiar Kristin Tolstad Uggen, Sintef
 • Grøn heilskaplegsatsing i berekraftslabene og kommune 3.0. Kva kan kommunane lære? Kari Aina Eik, U4SSC
 • Spørsmål fra deltakere

Grønn energi i Nordland og Møre og Romsdal

 • Eirik Frantzen, direktør Nordkraft
 • Hydrogensatsing og korleis fylkeskommunen kan legge til rette.  Lina Vassdal, rådgiver, energi og grønn omstilling i Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Spørsmålfra deltakere 

Grønt reiseliv, grøn næring?

 • Kva gjer Innovasjon Norge? Rådgivar i Innovasjon Norge, Gry Langbakk
 • Hurtigruteanløpa skal støtte den lokale verdiskapinga i bygdene. Slik har bygda Urke i Ørsta tenkt. Dagleg leiar for Ørsta næringskontor, Odd Magne Vinjevoll  

Berekraftige arbeidsplassar: Ungdom og medverknad:

 • Ungdomsbedrifter i kjølvatnet av innovasjonscampar- gode eksempel frå Nordland og Møre og Romsdal. Dagleg leiar for Ungt entreprenørskap Møre og Romsdal, Lars Øyvind Baltzersen og dagleg leiar for Ungt entreprenørskap Nordland,  Hedda Eldøen
 • Spørsmål fra deltakere

Sluttappell ved rådgivar Anna-Marie Hatlestad, kompetanse- og næringsavdelinga, Møre og Romsdal fylkeskommune