info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 06.10.2021 – 06.10.2021

Konferanse om tryggere kjemikalier

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa arrangerer en konferanse om tryggere kjemikalier (Safer Chemicals Conference 2021).

Sted: På nett
Tid: 09.00-17.30
Pris: Gratis
Arrangør: Kjemikaliebyrået Echa

Presentasjoner

Den grønne given i Europa baner veien for et tryggere, mer bærekraftig og giftfritt miljø. Konferansen vil ta for seg hvilke konsekvenser dette kan ha for regelverket og hvordan blant annet Echa kan bistå deg i å håndtere endringene som vil komme.

Lenker