info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 22.09.2021 – 30.09.2021

Idéverksted: Klimavennlig samfunnsutvikling

Klimakrønsj er et idéverksted for ansatte og folkevalgte i kommunene. Temaet i år er klimavennlig, lokal samfunnsutvikling.

Sted: På nett
Tid: 09.00-13.00 (22, 23, 29 og 30. september)
Pris: Gratis, men du må søke om plass
Arrangør: Miljødirektoratet

Som Klimakrønsj-deltaker får du:

 • Faglig påfyll fra eksperter.
 • Utvikle ideer og ny kunnskap.
 • Et større faglig nettverk.

Klimakrønsj er en grundig forberedt prosess for tverrfaglig kunnskapsutvikling via nett. Den forutsetter aktive deltakere og alle får et deltakerbevis i etterkant. 

Hva vil du lære mer om?  

Klimakrønsj 2021 skal hjelpe deg og kommunen din med å finne nye og mer effektive måter å jobbe med klimavennlig samfunnsutvikling og planlegging.

Det er en åpen prosess, i den forstand at deltakerne selv vil definere utfordringene og foreslå løsninger.

Som arrangører skal vi sørge for god fasilitering av gruppearbeidet. Vi setter opp faglige innlegg som skal sikre et felles kunnskapsgrunnlag på noen helt sentrale områder, og gjøre deg kjent med relevante støtteordninger og andre ressurser kommunene kan bruke i klimaarbeidet.

Vi henter også inn noen inspirerende eksempler fra arbeid kommuner allerede har gjort.

De andre deltakerne vil også være en viktig ressurs for deg i denne prosessen. En vesentlig del av læringen vil nemlig skje gjennom utveksling av erfaringer og ideer og samskapning av løsninger. 

Når og hvor?

 • Klimakrønsj 2021 går over totalt 16 timer, inkludert pauser
 • Det blir fire digitale sesjoner fra klokken 9.00 til 13.00, følgende dager:
  • Onsdag 22. september
  • Torsdag 23. september
  • Onsdag 29. september
  • Torsdag 30. september

Hvordan blir du deltaker? 

 • Du jobber i en kommune eller fylkeskommune, eller er lokalt folkevalgt. 
 • Det er gratis å delta, men du må søke om plass. 
 • Søknadsfristen var 21. juni 2021 - så det er dessverre for sent å søke om plass i år. 

Vi ønsker en god miks av deltakere med ulik bakgrunn. Vi vil ha både folk med mye erfaring og folk med lite erfaring - og mange gode spørsmål.

Vi forventer og ønsker flere som er klima-/miljørådgivere og kommuneplanleggere, men ønsker også deltakere med konkret erfaring fra de ulike sektorene i kommunen, som helse og omsorg, oppvekst/utdanning, teknisk, landbruk eller idrett/kultur, som ønsker å bidra til en klimavennlig omstilling i egen kommune.

Vi tror vi får de beste ideene og forslagene hvis vi har stor bredde i kunnskap og erfaring.

Resultatene deles med alle kommuner 

Klimakrønsj 2021 vil resultere i konkrete forslag til hvordan kommunene kan styrke arbeidet med klimavennlig samfunnsutvikling.

Dette vil vi som arrangør bearbeide og presentere sammen med annen veiledning på nett, slik at alle kommuner får nytte av arbeidsverkstedet.

Påmeldingsfrist: 21. juni 2021 (utløpt)

Vi forventer å ha plass til rundt 50 deltakere. Vi har fått nesten dobbelt så mange søknader innen fristen. Vi vil derfor velge ut deltakere basert på følgende kriterier:

 • Sikre at deltakerne er høyt motivert. I søknaden er det viktig at du overbeviser oss om at du vil bidra aktivt gjennom hele verkstedet, fordi det er avgjørende for om det blir et vellykket arrangement.
 • Sørge for at flere av kommunens mange sektorer er representert.
 • Sørge for at vi får en blanding av erfarne og mindre erfarne deltakere, deltakere fra kommuner over hele landet og en miks av deltakere fra større og mindre kommuner.