info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 22.09.2021 – 30.09.2021

Idéverksted: Klimavennlig samfunnsutvikling

Klimakrønsj er et idéverksted for ansatte og folkevalgte i kommunene. Temaet i år er klimavennlig, lokal samfunnsutvikling.

Sted: På nett
Tid: 09.00-13.00 (22, 23, 29 og 30. september)
Pris: Gratis, men du må søke om plass
Arrangør: Miljødirektoratet

Som Klimakrønsj-deltaker får du:

 • Faglig påfyll fra eksperter.
 • Utvikle ideer og ny kunnskap.
 • Et større faglig nettverk.

Klimakrønsj er en grundig forberedt prosess for tverrfaglig kunnskapsutvikling via nett. Den forutsetter aktive deltakere og alle får et deltakerbevis i etterkant. 

Hva vil du lære mer om?  

Klimakrønsj 2021 skal hjelpe deg og kommunen din med å finne nye og mer effektive måter å jobbe med klimavennlig samfunnsutvikling og planlegging.

Det er en åpen prosess, i den forstand at deltakerne selv vil definere utfordringene og foreslå løsninger.

Dette er aktuelle spørsmål for diskusjonene:

 • Hva mener vi egentlig med "klimavennlig samfunnsutvikling"? 
 • Hva er utfordringene for å få det til? 
 • Hvilke utfordringer kan kommunene løse, og hva må andre løse? 
 • Av de utfordringene kommunene kan gjøre noe med: Hvilke grep kan vi ta? 
 • Hva skal til for å lykkes? F. eks: 
  • Hvordan sørge for at klimahensyn blir godt ivaretatt i planverket og planprosessene?
  • Hvordan sikre at planene blir fulgt opp i hverdagen?
  • Hva slags planer, prosesser og plassering av ansvar gir størst effekt?
  • Hvordan kan vi engasjere alle deler av kommunens virksomhet i arbeidet med klimavennlig samfunnsutvikling?
  • Hvordan kan sektoren jeg kjenner best, bidra til et mer klimavennlig lokalsamfunn?
  • Hvordan kan og bør innbyggere og lokalt næringsliv involveres?

Som arrangører skal vi sørge for god fasilitering av gruppearbeidet. Vi setter opp faglige innlegg som skal sikre et felles kunnskapsgrunnlag på noen helt sentrale områder, og gjøre deg kjent med relevante støtteordninger og andre ressurser kommunene kan bruke i klimaarbeidet.

Vi henter også inn noen inspirerende eksempler fra arbeid kommuner allerede har gjort.

De andre deltakerne vil også være en viktig ressurs for deg i denne prosessen. En vesentlig del av læringen vil nemlig skje gjennom utveksling av erfaringer og ideer og samskapning av løsninger. 

Når og hvor?

 • Klimakrønsj 2021 går over totalt 16 timer, inkludert pauser
 • Det blir fire digitale sesjoner fra klokken 9.00 til 13.00, følgende dager:
  • Onsdag 22. september
  • Torsdag 23. september
  • Onsdag 29. september
  • Torsdag 30. september

Hvordan blir du deltaker? 

 • Du jobber i en kommune eller fylkeskommune, eller er lokalt folkevalgt. 
 • Det er gratis å delta, men du må søke om plass. 
 • Søknadsfristen var 21. juni 2021 - så det er dessverre for sent å søke om plass i år. 

Vi ønsker en god miks av deltakere med ulik bakgrunn. Vi vil ha både folk med mye erfaring og folk med lite erfaring - og mange gode spørsmål.

Vi forventer og ønsker flere som er klima-/miljørådgivere og kommuneplanleggere, men ønsker også deltakere med konkret erfaring fra de ulike sektorene i kommunen, som helse og omsorg, oppvekst/utdanning, teknisk, landbruk eller idrett/kultur, som ønsker å bidra til en klimavennlig omstilling i egen kommune.

Vi tror vi får de beste ideene og forslagene hvis vi har stor bredde i kunnskap og erfaring.

 • Vårt "kundeløfte" er:
  • Det skal bli nyttig og inspirerende.
  • Du skal få humre og le litt underveis.
  • Det blir bra med pauser, og enkelte sesjoner kan du følge mens du går tur (frivillig, selvfølgelig).
 • Vi skal bruke en digital løsning som vi vet egner seg til denne typen arrangementer, som er enkel å bruke og gir god kvalitet på lyd og bilde.
 • Mye av idéverkstedet vil foregå i grupper på 5-6 personer. Alle gruppene vil ha en fasilitator som kan hjelpe til med å strukturere samtalen ved behov.
 • Vi skal bruke en felles gruppechat gjennom hele prosessen. Ved å stille et spørsmål her, kan den som lurer få innspill fra alle de andre deltakerne. Vi skal også inkludere eksterne eksperter som ekstra kunnskapsressurser i denne chaten.

Miljødirektoratet har sammen med statsforvalteren ansvar for å veilede kommunene i planlegging av klima- og energitiltak og klimatilpasning. Vi har utviklet mye veiledning til nettsidene våre, i tillegg til at vi bidrar til kunnskapsdeling gjennom webinarer, podcast og samlinger. 

Med Klimakrønsj ønsker vi å teste en annen måte å utvikle kunnskap på. Den grunnleggende tanken er at dere i kommunene i mye større grad blir aktivt involvert i å beskrive hva som kan og bør gjøres for å få til et effektivt, lokalt klimaarbeid.

Resultatene deles med alle kommuner 

Klimakrønsj 2021 vil resultere i konkrete forslag til hvordan kommunene kan styrke arbeidet med klimavennlig samfunnsutvikling.

Dette vil vi som arrangør bearbeide og presentere sammen med annen veiledning på nett, slik at alle kommuner får nytte av arbeidsverkstedet.

Påmeldingsfrist: 21. juni 2021 (utløpt)

Vi forventer å ha plass til rundt 50 deltakere. Vi har fått nesten dobbelt så mange søknader innen fristen. Vi vil derfor velge ut deltakere basert på følgende kriterier:

 • Sikre at deltakerne er høyt motivert. I søknaden er det viktig at du overbeviser oss om at du vil bidra aktivt gjennom hele verkstedet, fordi det er avgjørende for om det blir et vellykket arrangement.
 • Sørge for at flere av kommunens mange sektorer er representert.
 • Sørge for at vi får en blanding av erfarne og mindre erfarne deltakere, deltakere fra kommuner over hele landet og en miks av deltakere fra større og mindre kommuner.