info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 02.09.2021 – 02.09.2021

Innspillsmøte om betydningen av atferd på klimaområdet

Det er økende oppmerksomhet rundt atferd, atferdsendringer og holdninger for å løse klimautfordringen, og kunnskapen om atferd er i utvikling.

Sted: På nett
Tid: 09.00-11.30
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Atferd er avgjørende i klimaomstillingen og for en vellykket implementering av tiltak og virkemidler. Miljødirektoratet ønsker derfor å styrke egen kompetanse og samtidig bidra til å utvikle kunnskapen på området.

Vi er opptatt av både individers atferd og ulike typer organisasjoners atferd, herunder private bedrifter og offentlige virksomheter som kommuner og fylkeskommuner.

Påmeldingsfrist: 19. august (se påmeldingsskjema under).

Agenda

Vi kommer tilbake med nærmere agenda.

Ønsker innspill

Vi legger opp til et møte hvor fagmiljøer som melder seg på kan komme med en kort presentasjon hver. Deretter holdes en samlet diskusjon. Vi håper dette kan bidra til å bygge nettverk på tvers av ulike fagmiljøer.

Med møtet ønsker vi blant annet å få mer kunnskap om hvilke faktorer som påvirker, og kan endre, individers og organisasjoners atferds-, forbruks- og beslutningsmønster som er relevante i klimasammenheng. Dette gjelder blant annet:

  • Hvordan individer og organisasjoner tar beslutninger
  • Hvordan atferd påvirker hva slags effekt ulike virkemidler faktisk har, samspillseffekter mellom ulike virkemidler og aksepten for ulike virkemidler
  • Hva påvirker normer, preferanser og sosiale vippepunkter
  • Eksempler på eksperimentering i policyutvikling som er relevant i klimasammenheng
  • Funn fra andre land som kan være relevante

Utgangspunktet for innspillsmøtet er Miljødirektoratets arbeid på klimaområdet. Dette henger også tett sammen med andre miljøområder som naturmangfold.

Innsikt om atferd knyttet til tiltak og virkemidler for andre miljøeffekter og naturmangfold er interessant, gjerne sett i sammenheng med klimarelatert atferd.

Les mer om Miljødirektoratet sitt ansvar og oppgaver på klimaområdet