info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 14.10.2021 – 14.10.2021

Innspillsmøte om rammer og vilkår for avfallsanlegg

Avfallsanlegg har ulike rammer og vilkår. Miljødirektoratet lager en plan for økt likebehandling og ønsker innspill til dette arbeidet.

Sted: Digitalt
Tid: 09:30 - 11:00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Likere rammer og vilkår for avfallsbransjen/avfallsanlegg på tvers av fylkene er viktig for å sikre forutsigbarhet, likebehandling og redusere risikoen for konkurransevridning.

Miljødirektoratet har satt i gang et arbeid for å vurdere aktuelle tiltak for å sikre likere rammer og vilkår for avfallsanlegg.

Påmeldingsfrist 12. oktober

Se påmeldingsskjema nederst. Vi sender ut lenke til deltakerne dagen før møtet.

Avfallsanlegg er kartlagt

Våren 2021 har Norwaste, i samarbeid med Statsforvalteren, kartlagt hvordan avfallsanlegg reguleres i dag.

Norwaste har også anbefalt at Miljødirektoratet, i det videre arbeidet for likere rammer og vilkår, vurderer: digitalisering og tilpasning av malverk, utarbeidelse av veiledningsmateriell og forskriftsfesting av krav som er gjennomgående like.

Med utgangspunkt i funnene skal Miljødirektoratet, i samarbeid med statsforvalterne, utarbeide en plan med tiltak og virkemidler for å sikre likere rammer og vilkår for avfallsanlegg.

I forbindelse med arbeidet med denne planen inviterer Miljødirektoratet til et åpent møte.

Miljødirektoratet ønsker konkrete innspill på:

  1. Er det viktige forhold som ikke er avdekket i kartleggingen?
  2. Er det andre tiltak eller virkemidler utover de som er foreslått av Norwaste som også vil bidra til likere rammer og vilkår for avfallsanleggene?
  3. Ved en eventuell forskriftsfesting - hva vil være hensiktsmessig å forskriftsfeste?
  4. Hvilke tiltak/virkemidler og typer avfallsanlegg bør vi prioritere? Og hvorfor?

Vil du holde innlegg?

Send en epost til Hanna Gjessing hanna.gjessing@miljodir.no dersom du ønsker å holde et kort innlegg (under fem minutter).

Foreløpig program

09:30: Kort om prosjektet, seksjonsleder Hege Rooth Olbergsveen
09:35: Korte innlegg fra aktører i bransjen
10:20: Diskusjon og innspill
10:45: Oppsummering