info Dette er et tidligere arrangement

Konferanse | 21.09.2021 – 21.09.2021

Miljøgiftkonferansen: Ny giv for en giftfri framtid

EUs grønne giv betyr en ny giv i arbeidet for en giftfri framtid, også for Norge.

Sted: Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Tid: 08.30-13.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Miljøgifter kan skade menneskers helse og forsterker andre utfordringer som klimaendringer, nedbrytning av økosystemer og tap av biologisk mangfold.

Dette fører til store kostnader for samfunnet, og arbeidet med å regulere og stanse utslipp av miljøgifter må fortsette med full tyngde og effektiviseres. Samtidig må nye stoffer og materialer designes på en bærekraftig måte.

EUs grønne giv vil omstille samfunnet til å bli mer bærekraftig, blant annet med et mål om null forurensning innen 2050. Omstillingen får konsekvenser for myndigheter, næringsliv og enkeltpersoner. Behovet for ny kunnskap er åpenbart. Regjeringens nylig framlagte “handlingsplan for en giftfri hverdag 2021-2024" gir retning for det norske arbeidet videre.

På Miljøgiftkonferansen vil du lære mer om hvilken situasjon vi har i dag, og hvordan vi sammen må jobbe videre med disse utfordringene.

Opptak fra konferansen

 

Rediger

Rediger

Program

09:00: Velkommen til Miljøgiftkonferansen 2021
Konferansier Erik Aasheim, leder i Primus Production

09:05: Ny giv for en giftfri framtid
Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet

09:25: Skråblikk fra EU
Videohilsen fra ChemSec

09:30: Samtale: Perfluorerte stoffer – fra superstoff til regulering
Erik Aasheim og Audun Heggelund, sjefingeniør i Miljødirektoratet

09:50: Pause

10:00: Kunnskapsløft for en giftfri framtid
Torstein Lindstad, avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet

10:20: Miljøgifter er årsak til mange dødsfall – hva gjør vi med det?
Johan Øvrevik, fagdirektør for forskning ved Folkehelseinstituttet

10.30: Hvordan kan vi sikre en trygg kjemikaliehverdag?
Helle Katrine Knutsen, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet

10.40: Samtale: Miljøgifter og konsekvenser for helsa vår
Erik Aasheim, Helle Katrine Knutsen og Johan Øvrevik

10:50: Lunsj

11:20: Fra Oslo til Arktis – trenger vi å overvåke miljøgifter?
Trine Lise Torgersen, seksjonsleder i Miljødirektoratet

11:40: Kan vi designe oss til et giftfritt miljø?
Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur i Norge (DOGA)

12:00: Norge og EU – kan vi påvirke?
Hege Rooth Olbergsveen, seksjonsleder i Miljødirektoratet

12:20: Hva tar vi med oss i arbeidet videre?
Marit Kjeldby, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet