info Dette er et tidligere arrangement

Konferanse | 21.09.2021 – 21.09.2021

Sevesokonferansen 2021

Storulykkemyndighetene inviterer til den nasjonale Sevesokonferansen i 21. september 2021.

Sted: På nett
Tid: 09:00-15:00
Pris: Gratis
Arrangør: Storulykkemyndighetene

Sevesokonferansen er en viktig felles arena for storulykkevirksomheter og myndigheter i Norge og skal bidra til erfaringsutveksling og faglig påfyll. Konferansen er i år digital, men vi håper å møtes fysisk igjen ved neste Sevesokonferanse.

Meld deg på hos Direktoratet for beredskap og sikkerhet (DSB)

Se hele programmet

Påmeldingsfrist: 17. september 2021

Tema for konferansen

 • IKT-sikkerhet og sikring
 • Læring fra hendelser
 • Nytt fra myndighetene

Målgruppe

 • Storulykkevirksomheter
  • ledere
  • verneombud
  • HMS-koordinatorer
  • Drifts- og vedlikeholdspersonell
  • IKT-sikkerhet- og sikringsansvarlige
 • Nasjonale, regionale og lokale myndigheter med en rolle relatert til storulykkevirksomheter
 • Andre som er involvert i oppfølging av storulykkevirksomheter

Storulykkemyndighetene består av Direktoratet for beredskap og samfunnsikkerhet (DSB), Miljødirektoratet, Arbeidstilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Petroleumstilsynet.