info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 07.06.2019 – 07.06.2019

Frokostseminar om rovdyrforvaltning

Stortinget har vedtatt et todelt mål for forvaltningen av rovdyr i Norge.

Sted: Miljødirektoratet, Brattørkaia 15, Trondheim Se i kart
Tid: 07.06.2019 09.00 - 11.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Det skal både legges til rette for levedyktige rovviltbestander og en bærekraftig beitenæring.

Miljødirektoratet har en sentral rolle i forvaltningen av rovdyr og inviterer til frokostseminar om temaet i inngangen til en ny beitesesong.

Hva er status for de norske rovdyrartene? Hvordan forvaltes de? Hvordan er beredskapen foran årets beitesesong?

Program:

09.00  Forvaltning av rovdyr i Norge
Knut Morten Vangen (Miljødirektoratet)

09.15  Kunnskap om norske rovdyrbestander
Jonas Kindberg (Rovdata)

09.35  Beredskap i beitesesongen 2019
Susanne Kristin Hansen (Miljødirektoratet), Veronica Sahlén, (Statens naturoppsyn) og Gry Tvete Aune (Fylkesmannen i Trøndelag)

10.05  Ny veileder for gjennomføring av fellingsoppdrag
Veronica Sahlén (Statens naturoppsyn)

10.20  Finn data om rovdyr i kartet (rovbase.no)
Terje Bø (Miljødirektoratet)

10:35  Spørsmål

Program rovviltseminar 7. juni 2019.pdf

Seminaret strømmes direkte på nett. Lenke til strømmingen publiseres senere.

Hva er status for de norske rovdyrartene? Hvordan forvaltes de? Hvordan er beredskapen foran årets beitesesong?