EU-høring om kasserte kjøretøy

Høring om gjennomføring av direktivet om kasserte kjøretøy med frist for innspill 29. oktober 2019.

Publisert 20.08.2019

Direktivet (2000/53/EC) er gjennomført i norsk regelverk i avfallsforskriften kapittel 4.

Formålet med høringen er å gi innspill til kommisjonens evaluering av direktivet, som skal være gjennomført innen utløpet av 2020. Høringen er åpen for alle relevante aktører.