Innspill til veikart for hormonforstyrrende stoffer

EU-kommisjonen har tidligere publisert et veikart for gjennomgang av alle kjemikalieregelverkene.

Publisert 19.12.2019

I forbindelse med denne gjennomgangen inviteres berørte parter til å bidra i en målrettet spørreundersøkelse. Denne er rettet mot for eksempel bedrifter, offentlige myndigheter, akademia, forskningsorganisasjoner, og andre interessenter. Svarfrist er 31. januar 2020.