Foreslår kvalitetsnorm for villrein

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sendt forslag til kvalitetsnorm for villrein på høring.

Publisert 06.12.2019

Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å legge fram en kvalitetsnorm for villrein. Kvalitetsnorm er et virkemiddel med hjemmel i Naturmangfoldloven.

Kvalitetsnormen for villrein beskriver tilstanden til villreinen i villreinområdene, hvilke påvirkningsfaktorer som er avgjørende og hva vi kan gjøre for å bedre leveforholdene til villreinen.

Se også: