Reach-autorisasjon for flere kromater og kromtrioksid

EU-kommisjonen innvilger autorisasjon til tre søkere for begrenset bruk av kromater og kromtrioksid. Miljødirektoratet fatter tilsvarende vedtak.

Publisert 13.12.2019

Vedtaket om autorisasjon gjelder:

Miljødirektoratet har, i tråd med våre forpliktelser i EØS-avtalen, fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen.

Les mer