Vannmiljø: søk tilskudd for å bedre tilstanden i vann

Nå kan du søke tilskudd til tiltak som bedrer miljøtilstanden i ferskvann og kystvann. Søknadsfristen er 15. januar 2020.

Publisert 03.12.2019

Det er satt av 20 millioner til tiltak som bedrer miljøtilstanden i ferskvann og kystvann i 2020. Klima- og miljødepartementet legger opp til å styrke arbeidet med restaurering av vassdrag i 2020. Restaureringstiltak vil derfor bli høyt prioritert.

Du søker på tilskuddsordningen via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter.

Målet med tilskuddet

Gjennom Miljødirektoratets tilskuddsordning gis det tilskudd til tiltak i ferskvann og kystvann som skal bidra til å oppnå målet om god tilstand i vann.

Disse kan søke tilskudd:

 • vannområdeutvalg
 • interkommunale vannprosjekt
 • kommuner
 • forskningsinstitusjoner
 • frivillige organisasjoner
 • private virksomheter

Følgende tiltak kan få tilskudd:

I 2020 har vi følgende prioriteringer ved tildeling av midler:

Høyt prioritert

 • Miljøforbedrende tiltak, og særlig restaureringstiltak

Mindre prioritert

 • Tilrettelegging og organisering
 • Informasjon, veiledningsmateriale og seminar
 • Utredninger, forskning og utvikling

Lavt prioritert

 • Problemkartlegging

Mer informasjon