EU-høring om alternativer til biocidet kreosot

Echa ønsker innspill om alternativer, ettersom stoffet vurderes å være kreftfremkallende, giftig for reproduksjon og inneholder PBT.

Publisert 17.12.2019

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa har startet en offentlig høring angående aktivstoffet kreosot i produkttype 8 (treimpregneringsmidler). Kreosot er en potensiell kandidat for substitusjon, siden stoffet klassifiseres som kreftfremkallende, giftig for reproduksjon og inneholder PBT-bestanddeler (persistent, bioakkumulerende og giftig). Echa samler derfor inn informasjon om alternativer til kreosot.

Alle interesserte kan komme med innspill til Echa innen 22. desember 2019.