Forslag om forbud mot calcium cyanamide

EU foreslår forbud mot calcium cyanamide under kjemikalieregelverket Reach. Høringsfrist til det europeiske kjemikaliebyrået Echa er 25. mars 2020.

Publisert 21.11.2019

EU gjennomfører nå en internasjonal høring av forslag om forbud mot calcium cyanamide under kjemikalieregelverket Reach. 

Forslaget gjelder forbud mot calcium cyanamide (CAS 156-62-7) til bruk i gjødsel.

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa ber om kommentarer på forslaget innen 25. mars 2020.