Forslag om forbud mot calcium cyanamide

EU foreslår forbud mot calcium cyanamide under kjemikalieregelverket Reach. Høringsfrist til det europeiske kjemikaliebyrået Echa er 25. mars 2020.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 21.11.2019

EU gjennomfører nå en internasjonal høring av forslag om forbud mot calcium cyanamide under kjemikalieregelverket Reach. 

Forslaget gjelder forbud mot calcium cyanamide (CAS 156-62-7) til bruk i gjødsel.

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa ber om kommentarer på forslaget innen 25. mars 2020.

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Echa har tre registre: