N,N-dimetylformamid - sosioøkonomisk vurdering

Kjemikaliebyrået Echa ber om innspill til den sosioøkonomiske vurderingen i et begrensningsforslag for N,N-dimetylformamid innen 25. november 2019.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 21.11.2019

Begrensningsforslaget omfatter virksomheter som produserer, importerer eller bruker dette stoffet i en konsentrasjon på eller over 0,3 prosent. Disse virksomhetene skal inkludere yrkesrelaterte harmoniserte Derived No Effect Level (DNEL)-verdier for stoffet, basert på eksponering via inhalasjon og hudeksponering, i virksomhetens kjemiske sikkerhetsvurdering og sikkerhetsdatablad.

Reguleringsforslaget var på internasjonal høring i perioden 19. desember 2018 til 19. juni 2019 og har vært behandlet i Echas ekspertkomiteer siden mars 2019.

Echa ber om innspill til den sosioøkonomiske tkomiteens utkast til vurdering. Høringsfristen er 25. november 2019.