Innspill til forslag om nye stoffer i RoHS-direktivet

EU vurderer å utvide forbudet mot farlige stoffer i EE-produkter og ber om innspill.

Publisert 17.12.2019

De ber om innspill fra berørte parter til bruksområder, mengder og alternativer for fire nye foreslåtte stoffer.

Nye stoffer

RoHS-direktivet i EU regulerer i dag ti helse- og miljøfarlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Direktivet er gjennomført i Norge i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften, kap. 2A).

EU vurderer å utvide direktivet med å regulere flere stoffer og har foreslått syv nye stoffer. I denne omgang ønsker de kommentarer og innspill til dokumenter som er laget for fire av stoffene; indiumfosfid, beryllium og dets forbindelser, nikkelsulfat og nikkelsulfamat og koboltklorid og koboltsulfat.

Miljødirektoratet oppfordrer alle aktuelle virksomheter og bransjer til å komme med innspill.

Kommentarer til disse forslagene kan sendes direkte til Øko-instituttet innen 7. november 2019, men vi ber om at en kopi sendes til Miljødirektoratet.