Jaktforbud på helligdagene i påska

Det er ikke lov å drive jakt og fangst fra langfredag til og med første påskedag.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 08.04.2020

Denne fredningsbestemmelsen er nedfelt i Viltlovens § 10. 

Dette gjelder også for utøvelse av lisensfelling på ulv.