Nye retningslinjer for forskningsprosjekter

Miljødirektoratet ønsker henvendelse senest tre uker før søknadsfrist for å delta i søknader om finansiering av forskningsprosjekter.

Publisert 24.04.2020

Miljødirektoratet er positive til å delta i forskningsprosjekter på høyt prioriterte tema, der vi kan bidra til at resultatene fra prosjektet blir relevante for forvaltningen.

Vi har nå oppdatert våre retningslinjer for slik deltakelse.

Blant annet ber vi om å få henvendelser senest 3 uker før søknadsfrist hvis vi skal delta i søknad om forskningsmidler.

For Forskningsrådets søknadsfrist 20. mai ønsker vi derfor henvendelser innen 30. april.

Hvis institusjonene har flere prosjektsøknader med ønske om at Miljødirektoratet deltar, ber vi om at vi får disse samlet.