PFHxA: Forslag om restriksjon

Echa ber om innspill til et Reach restriksjonsforslag mot PFHxA innen 25. september 2020.

Publisert 01.09.2020

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa gjennomfører nå en internasjonal høring av forslag om restriksjon mot PFHxA under kjemikalieregelverket Reach.

Forslaget gjelder restriksjon mot produksjon, bruk, omsetning og import av undecafluorohexanoic acid (PFHxA), dens salter og relaterte stoffer. Restriksjonsforslaget omfatter både stoff, stoffblandinger og produkter med en viss mengde av stoffet.

PFHxA er et kortkjedet perfluorert stoff. Det er på den norske prioritetslista over stoffer hvor det er et nasjonalt mål om å fase ut bruk og produksjon.

Gi innspill til Echa

Echa ber om kommentarer på forslaget innen 25. september 2020. Restriksjonsforslaget har gjennomgått første diskusjon i Echas komiteer for risikovurdering (Rac) og sosioøkonomisk analyse (Seac) etter den tidlige kommentarrunden ble avsluttet 13. mai 2020.

Echa informerte 16. juli 2020 om endringer i den veiledende listen over stoffer som er omfattet av restriksjonen. De oppdaterte dokumentene er tilgjengelige på høringssiden hos Echa.

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge.

Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Relaterte lenker