PFHxA: Forslag om restriksjon

Echa ber om innspill til et Reach restriksjonsforslag mot stoffet PFHxA innen 25. september 2020. De oppfordrer til å sende kommentarer før 13. mai.

Publisert 07.04.2020

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa gjennomfører nå en internasjonal høring av forslag om restriksjon mot PFHxA under kjemikalieregelverket Reach.

Forslaget gjelder restriksjon mot produksjon, bruk, omsetning og import av undecafluorohexanoic acid (PFHxA), dens salter og relaterte stoffer. Restriksjonsforslaget omfatter både stoff, stoffblandinger og produkter med en viss mengde av stoffet.

PFHxA er et kortkjedet perfluorert stoff. Det er på den norske prioritetslista over stoffer hvor det er et nasjonalt mål om å fase ut bruk og produksjon.

Gi innspill til Echa

Echa ber om kommentarer på forslaget innen 25. september 2020. Det oppfordres imidlertid til å sende innspill før 13. mai, i forkant av første diskusjon av restriksjonsforslagene i Echas komiteer for risikovurdering (Rac) og sosioøkonomisk analyse (Seac).

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge.

Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet.

Relaterte lenker