Skrantesjuke: Tilskudd til kommuner som tar prøver

Kommuner som har tatt skrantesjukeprøver av fallvilt kan søke om tilskudd fra Miljødirektoratet.

Publisert 15.04.2020

Alt fallvilt som er ett år eller eldre skal testes for skrantesjuke, som en del av det nasjonale kartleggingsprogrammet for skrantesjuke.

Kommunene kan søke tilskudd for prøver tatt av deres eget ettersøkspersonell, og aktører som kommunen samarbeider med.

Søknadsfrist er 1. mai 2020.

Se også