CO2-kompensasjon får nye retningslinjer senere i 2020

EU-kommisjonens reviderer retningslinjene for CO2-kompensasjon for perioden 2021-2030. Nye retningslinjer forventes vedtatt mot slutten av 2020.

Publisert 24.08.2020

Norge har siden 2013 hatt en CO2-kompensasjonsordning for utvalgte industrisektorer. Formålet er å motvirke faren for karbonlekkasje. Det vil si at økte kraftpriser som følge av EU system for klimakvoter, fører til at virksomheter flytter ut av Europa.

Ordningen er basert på felles statsstøtteretningslinjer fastsatt i EU, som utløper 31. desember 2020.

Nye retningslinjer for CO2-kompensasjon

EU-kommisjonens DG Konkurranse arbeider med å revidere retningslinjene for CO2-kompensasjon for perioden 2021-2030. De forventes klare ved slutten av året.