Diisocyanater: restriksjon i Reach vedtatt

EU-kommisjonen vedtok 3. august 2020 restriksjon mot diisocyanater under kjemikalieregelverket Reach.

Publisert 28.08.2020

Forordning (EU) 2020/1149 innfører restriksjonen i Reach-forordningen vedlegg XVII post 74.

Formålet med restriksjonen er å hindre at arbeidstakere utvikler respiratorisk hypersensitivitet, hovedsakelig astma, og andre luftveislidelser eller hudlidelser. Restriksjonen inneholder detaljerte krav til opplæring av arbeidstakerne for å forhindre at de får slike sykdommer.

Forordningen er ennå ikke inkludert i EØS-avtalen. Endringen er på høring i Norge frem til 5. oktober 2020.

Se høring her

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Lenker