Forslag om harmonisert klassifisering for 10 stoffer

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for 10 nye stoffer innen henholdsvis 2. og 23. oktober 2020.

Publisert 31.08.2020

Høringen gjelder disse stoffene

  • Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated (with average molecular weight < 352 g/mol) [includes ortho-, meta-, para- isomers or any combination thereof] (EC 500-315-8, 500-024-6, 500-045-0, 500-209-1, 248-762-5, 243-816-4, 248-291-5 og andre; CAS 127087-87-0, 9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 27986-36-3, 20427-84-3, 27176-93-8, 1119449-38-5 og andre)
  • Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated (with 704 g/mol ≤ average molecular weight ≤ 1540 g/mol) [includes ortho-, meta-, para- isomers or any combination thereof]) (EC -; CAS 127087-87-0, 9016-45-9 og andre)
  • Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated (with 352 g/mol ≤ average molecular weight < 704 g/mol) [includes ortho-, meta-, para- isomers or any combination thereof] (EC 230-770-5, 248-743-1, 247-555-7, 248-293-6 og andre; CAS 127087-87-0, 9016-45-9, 7311-27-5, 27942-27-4, 26264-02-8, 27177-05-5, 14409-72-4 og andre)
  • Metribuzin (ISO); 4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one; 4-amino-4,5-dihydro-6-(1,1-dimethylethyl)-3-methylthio-1,2,4-triazin-5-one (EC 244-209-7; CAS 21087-64-9)
  • Lithium carbonate [1] lithium chloride [2] lithium hydroxide [3] (EC 209-062-5, 231-212-3, 215-183-4 ; CAS 554-13-2, 7447-41-8, 1310-65-2)
  • Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (EC 278-355-8; CAS 75980-60-8)
  • Dimethyl propylphosphonate (EC 242-555-3; CAS 18755-43-6)
  • Cymoxanil (ISO); 2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide (EC 261-043-0; CAS 57966-95-7)
  • Clothianidin (ISO); (E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine (EC 433-460-1; CAS 210880-92-5)
  • 1-phenylethan-1-one (1-phenylethylidene)hydrazone (EC 211-979-0; CAS 729-43-1)

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på sine iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff.

Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS.