Konsultasjon om karbongrensemekanisme

EU-kommisjonen har sendt ut en konsultasjon om karbongrensemekanisme og ber om innspill innen 28. oktober 2020.

Publisert 12.08.2020

Dette er en del av Europas grønne giv (European Green Deal) hvor det ble varslet om en mulig karbongrensemekanisme for utvalgte sektorer for å redusere risiko for karbonlekkasje.