Innspill til EUs veikart mot null forurensning

EU-kommisjonen har nå publisert en høring av innspill til handlingsplanen med høringsfrist 10.februar 2021.

Publisert 01.12.2020

Vi visert til tidligere informasjon om høring av veikart for EU handlingsplan, som er et av initiativene under European Green Deal. Handlingsplanen skal bidra til å redusere forurensning fra luft, vann, jord og forbrukerprodukter slik at Green Deals målsetning om å beskytte borgere og økosystem blir ivaretatt.

Høringen omfatter et spørreskjema med en generell del beregnet for folk flest med generelle spørsmål om kunnskap om og betydning av forurensing, og en mer spesifikk del beregnet for eksperter med spørsmål om i hvilken grad digitale verktøy og løsninger kan bidra til å nullutslippsmålet.

Høringen har til hensikt å samle innspill til hvilke temaer som bør adresseres i handlingsplanen:

  • hvordan forurensning påvirker mennesker og miljø
  • hvor godt eksisterende politikk adresserer forurensning
  • hvilke handlinger er nødvendig for framtida
  • hvordan bedre overvåke forurensning
  • hvilket potensial har digitale løsninger for å adressere forurensning