Kriter for bærekraftig økonomisk aktivitet på EU-høring

EU-kommisjonens utkast til kriterier i klassifiseringssystemet for bærekraftig økonomisk aktivitet er på høring til 18. desember 2020.

Publisert 01.12.2020

Europakommisjonen publiserte 20. november utkast til delegert rettsakt om hvilke økonomiske aktiviteter som anses å gi betydelige bidrag til oppnåelse av målene om begrensning av klimaendringer og klimatilpasning.

Mer informasjon om regelverk om bærekraftig finansiering hos regjeringen.no.

Norske interessenter kan gi innspill til forslagene via Kommisjonens høringsportal innen 18. desember 2020.