Media kan vise luftkvalitet på egne nettsider

Nettstedet Luftkvalitet i Norge varsler lokal luftkvalitet. Media og alle andre kan vise luftforurensning i sitt område via en enkel modul.

Publisert 10.12.2020

 

Slik viser du luftkvalitet for ditt område på ditt nettsted

Bygg inn en modul på eget nettsted. Alt kan fritt brukes av media.

Lær mer om lokal luftkvalitet

På nettstedet finner du helseråd ved dårlig luftkvalitet. Dette gjør det lettere for publikum, spesielt sårbare grupper, å planlegge hverdagen.

Flere spørsmål?

  • Spørsmål om luftkvaliteten et spesielt sted besvares av den aktuelle kommunen. De er forurensningsmyndighet for lokal luftkvalitet.

  • Spørsmål om helseeffekter fra ulike typer luftforurensning besvares av Folkehelseinstituttet - medievakt@fhi.no
  • Spørsmål om hvordan luftkvalitet varsles og måles besvares av Meteorologisk institutt - kommunikasjon@met.no
  • Spørsmål om tiltak for å forbedre luftkvaliteten besvares av Statens vegvesen - pressetos@vegvesen.no
  • Andre spørsmål besvares av Miljødirektoratet - presse@miljodir.no