Scip-databasen – oppdaterte nettsider

Miljødirektoratet har oppdatert nettsidene med informasjon om Scip-databasen

Publisert 16.12.2020

Virksomheter som omsetter faste produkter som inneholder stoffer på kandidatlista, må melde inn informasjon i Scip-databasen hos Echa. Fristen for å melde inn til Scip-databasen hvis du bringer produkter i omsetning i EU er 5. januar 2021.

Miljødirektoratet har oppdatert nettsidene med informasjon om Scip-databasen. Du finner mer informasjon på våre nettsider

Gi innspill til nasjonal bestemmelse for gjennomføring av Scip

Plikten til å melde inn informasjon om kandidatlistestoffer i faste produkter er inkludert i rammedirektivet for avfall. Bestemmelsen er ikke innført i Norge enda, men forslag til endring av nasjonale bestemmelser er sendt på høring frem til 15. januar 2021.

Relaterte lenker