Deforestation and forest degradation

Å beskytte skog er viktig for å oppfylle målene i Parisavtalen og 2030 Agenda for bærekraftig utvikling.

Publisert 11.02.2020

Kommisjonen prøver å minimere EUs bidrag til avskoging og skogforringelse over hele verden og fremme forbruket av produkter fra avskogingsfrie forsyningskjeder i EU.

Det vil følgelig gjennomføre en konsekvensvurdering av lovgivningsmessige og ikke-regulatoriske alternativer for ytterligere tiltak på etterspørselssiden for å minimere risikoen for at produkter knyttet til avskoging blir plassert på EU-markedet og for å utvikle en definisjon av avskogingsfrie forsyningskjeder.

Mer om initiativet fra EU-kommisjonen

Høringsfrist 4. mars 2020