Fem Reach-restriksjoner begynner å gjelde i 2020

To av restriksjonene begynte å gjelde i januar, det er forbud mot bisfenol A i termisk papir og mot siloksanene D4 og D5 i kosmetikk.

Publisert 03.02.2020

Følgende restriksjoner i Reach vedlegg XVII har enten begynt å gjelde eller begynner å gjelde i løpet av 2020:

  • bisfenol A i termisk papir, gjelder fra 2. januar 2020: post 66
  • siloksanene D4 og D5 i kosmetikk som skal vaskes av, gjelder fra 31. januar 2020: post 70
  • 1-metyl-2-pyrrolidon, gjelder fra 9. mai 2020: post 71
  • perfluoroktansyre (PFOA), omsetningsforbud – gjelder fra 4. juli 2020: post 68
  • 33 CMR-stoffer i tekstiler og fottøy, gjelder fra 1. november 2020: post 72

Hvis din virksomhet er berørt, er det viktig å snarest sette seg inn i vilkårene i restriksjonen, inkludert unntak og spesifikke bruksområder.

Restriksjoner under Reach

Stoffer som er oppført på Reach vedlegg XVII (restriksjonslista) har uakseptabel risiko for mennesker og/eller miljø. Disse stoffene er enten helt eller delvis forbudt å produsere, importere, omsette og/eller bruke. Det er ikke mulig å søke om godkjenning eller dispensasjon fra denne delen av regelverket, med noen få unntak.

Relaterte lenker