Klima-rapportering til EU-kommisjonen

EU-kommisjonen har utarbeidet et forslag til hvordan EUs medlemsland skal rapportere om klima.

Publisert 11.02.2020
  • Klimatilpasning, støtte som gis til utviklingsland og auksjonsinntekter
  • Regnskap for utslipp og opptak av klimagasser og hvordan dette beregnes
  • Nasjonal politikk og tiltak for å redusere utslipp av klimagasser

Det er mulig å gi kommentarer fram til 4. mars 2020.

Les mer om forslagene