Kartlegging av naturtyper: Ny versjon av instruks

Miljødirektoratets instruks for kartlegging av naturtyper for bruk i 2020 er publisert.

Publisert 07.02.2020

Den oppdaterte instruksen inkluderer fire nye naturtyper og noen mindre endringer i variabler som brukes for å finne lokalitetskvalitet. Ellers er den lik instruksen som ble brukt i 2019.

Miljødirektoratet fikk omtrent 190 innspill til kartleggingsinstruksen i løpet av kartleggingssesongen 2019 og gjennom evalueringen av denne. Flere av innspillene var overlappende.

Innspillene fordelte seg på 50 forslag til nye naturtyper, og 140 forslag til endring i kartleggingsmetode eller kriterier for å vurdere lokalitetskvalitet.

Rundt 100 av innspillene ble vurdert å innebære faglige endringer i instruksen og ble derfor sendt til en ekspertgruppe bestående av forskere fra Norsk institutt for naturforskning, Norsk institutt for bioøkonomi og NTNU vitenskapsmuseet. Denne ekspertgruppa har utviklet faggrunnlaget for kartleggingsinstruksen, og foreslo nå justeringer basert på innspillene. Øvrige innspill er vurdert av Miljødirektoratet.

Omtrent 75 av innspillene har gitt endringer i instruksen. En endringslogg gir oversikt over alle endringene i instruksen.

Bestille kartlegging av naturtyper

Den 5. mars 2020 holder Miljødirektoratet et åpent internettbasert kurs (webinar) for bestillere av kartlegging av naturtyper etter Miljødirektoratets instruks.