Trekker reguleringsforslag for bly i PVC

Miljødirektoratet avslutter den nasjonale høringen fordi forslaget er stoppet i EU-parlamentet.

Publisert 20.02.2020

EU-kommisjonen foreslo å regulere innholdet av bly i PVC. Forslaget til forordning ville utvidet reguleringen av bly i Reach-forordningen vedlegg XVII til å gjelde bly i PVC, ved å innføre en maksgrense for bly på 0,1 %. Samtidig ville det i inntil 15 år bli tillatt med opp til 2 % bly i gjenvunnet PVC.

Denne typen forordninger skal, etter at medlemslandene har stemt i favør av forslaget, til vurdering i EUs Parlament og Råd. Parlamentet var uenig i forslaget på grunn av muligheten for vide unntaksmuligheter, og stanset Kommisjonens forslag.

Miljødirektoratet la rutinemessig Kommisjonens forslag til forordning på nasjonal høring etter avstemningen. Fordi Parlamentet har stanset Kommisjonens forslag, er høringen nå avsluttet.

Relaterte lenker