Prosjektmidler innen marin forvaltning i Bulgaria

Fristen for å søke prosjektmidler innen rensetiltak for marint miljø og reduksjon av marint avfall er 28. februar og 31. mars 2020.

Publisert 06.02.2020

I henhold til avtalen mellom Bulgaria og giverne av EØS-midler om gjennomføring av et miljø- og klimaprogram er det utlyst prosjektmidler med følgende formål: "Assessment, Monitoring and Management System of Marine Waters Developed" under the Environment Protection and Climate Change Programme of EEA Financial Mechanism 2014-2021.

Fra prosjektutlysing SGS1 refereres: 'The aim of the Small Grant Scheme is to finance projects implementing innovative methods and technologies for marine water purification, which have a pilot nature.'

Fra SGS2:'The purpose is to finance projects implementing initiatives for the reduction of the amount of marine litter, including training and awareness-raising regarding marine pollution.'

Miljødirektoratet er i programmet strategisk og faglig rådgiver ('Donor Programme Partner') til det bulgarske Ministeriet for miljø og vann.

Nærmere beskrivelse av utlysingen og betingelsene for å inngå et partnerskap mellom en bulgarsk og en norsk partner finnes på den bulgarske programsiden og på hjemmesiden for EØS-midlene.

Nyhetsarkiv