Forslag om harmonisert klassifisering for seks stoffer

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for seks nye stoffer innen 24. januar og 7. februar 2020.

Publisert 09.01.2020

Høringen gjelder disse stoffene:

  • perfluoroheptanoic acid; tridecafluoroheptanoic acid (EC 206-798-9; CAS 375-85-9)
  • Margosa, ext. [from the kernels of Azadirachta indica extracted with water and further processed with organic solvents] (EC 283-644-7; CAS 84696-25-3)
  • transfluthrin (ISO); 2,3,5,6-tetrafluorobenzyl (1R,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (EC 405-060-5; CAS 118712-89-3)
  • benfluralin (ISO); N-butyl-N-ethyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine (EC 217-465-2; CAS 1861-40-1)
  • 4,4'-sulphonyldiphenol; bisphenol S (EC 201-250-5; CAS 80-09-1)
  • 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine; melamine (EC 203-615-4; CAS 108-78-1)

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på sine iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff.

Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindene for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS.