Forslag om unntak for bly og DEHP i EE-produkter

EU vurderer søknader om to unntak fra regelverket om farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter. Frist for innspill er 20. februar.

Publisert 17.01.2020

EU har mottatt to nye søknader om unntak fra regelverket om EE-produkter (2011/65/EU - RoHS2). Det tyske Øko-instituttet vurderer søknadene på oppdrag fra EU-kommisjonen.

Bly og DEHP

En av søknadene gjelder fornying av unntak 12 i annex IV i RoHS-direktivet, om bruk av bly i medisinsk utstyr. Den andre søknaden (2019-4) gjelder søknad om nytt unntak i annex IV i RoHS-direktivet, for bruk av DEHP i medisinsk utsyr.

Er det behov for unntak?

Det er behov for informasjon som bedre belyser om det er behov for unntakene, om det finnes alternativer og formulering av selve teksten i unntakene. Miljødirektoratet ber derfor alle som har relevant informasjon om å sende det inn.

Det er laget et spørreskjema for hver søknad med spørsmål som Øko-instituttet ønsker svar på. Miljødirektoratet ønsker at det i spørreskjemaet også legges inn informasjon om hvorvidt unntakene berører norsk industri, og i tilfelle i hvilken grad.

Kommentarer sendes til Øko-instituttet innen 20.februar 2020, med kopi  til Miljødirektoratet.