Nye stoffer på kandidatlista

Kandidatlista under Reach-regelverket er nylig oppdatert med fire nye stoffer, blant annet det kortkjedede perfluorerte stoffet PFBS

Publisert 30.01.2020

Kandidatlista oppdateres med nye stoffer to ganger i året og inneholder nå 205 stoffer som har særlig alvorlige egenskaper for helse og miljø. Disse stoffene ble oppført på lista den 16. januar 2020:

  • Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts
  • 2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
    CAS-nummer: 119313-12-1
  • 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
    CAS-nummer: 71868-10-5
  • Diisohexyl phthalate
    CAS-nummer: 71850-09-4

Norske myndigheter står bak PFBS-forslaget

Forslaget om å identifisere stoffet PFBS og dens salter som SVHC og legge disse til kandidatlista ble utarbeidet av Miljødirektoratet. Stoffet ble etter diskusjoner i Echas medlemsstatskomite enstemmig vedtatt. PFBS er en kortkjedet PFAS som er svært persistent og mobil i vannmiljøet og har høyt potensiale for langtransport med havstrømmene. Stoffet er skadelig blant annet for fisk, og vi finner det i økende grad i miljøet.

Bruker din virksomhet stoffer på kandidatlista?

Bedrifter som bruker noen av stoffene på kandidatlista – enten alene, i stoffblandinger eller i produkter – er forpliktet til å informere forbrukere, arbeidstakere og myndigheter om at stoffene blir brukt. Etter å ha blitt ført opp på kandidatlista, kan stoffene bli underlagt krav om autorisasjon i Reach. Da vil stoffene bli forbudt å bruke og omsette, med mindre man har fått autorisasjon av EU-kommisjonen. Stoffene kan også bli ilagt restriksjoner i form av totale eller delvis forbud i Reach.

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern). Når et stoff føres opp på kandidatlista får industrien informasjonsplikt til publikum og myndigheter ved omsetning av kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler). Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt.

Relaterte lenker