Nye stoffer på kandidatlista

Kandidatlista under Reach-regelverket er nylig oppdatert med fire nye stoffer, blant annet det kortkjedede perfluorerte stoffet PFBS

Publisert 30.01.2020

Kandidatlista oppdateres med nye stoffer to ganger i året og inneholder nå 205 stoffer som har særlig alvorlige egenskaper for helse og miljø. Disse stoffene ble oppført på lista den 16. januar 2020:

  • Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts
  • 2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
    CAS-nummer: 119313-12-1
  • 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
    CAS-nummer: 71868-10-5
  • Diisohexyl phthalate
    CAS-nummer: 71850-09-4

Norske myndigheter står bak PFBS-forslaget

Forslaget om å identifisere stoffet PFBS og dens salter som SVHC og legge disse til kandidatlista ble utarbeidet av Miljødirektoratet. Stoffet ble etter diskusjoner i Echas medlemsstatskomite enstemmig vedtatt. PFBS er en kortkjedet PFAS som er svært persistent og mobil i vannmiljøet og har høyt potensiale for langtransport med havstrømmene. Stoffet er skadelig blant annet for fisk, og vi finner det i økende grad i miljøet.

Bruker din virksomhet stoffer på kandidatlista?

Bedrifter som bruker noen av stoffene på kandidatlista – enten alene, i stoffblandinger eller i produkter – er forpliktet til å informere forbrukere, arbeidstakere og myndigheter om at stoffene blir brukt. Etter å ha blitt ført opp på kandidatlista, kan stoffene bli underlagt krav om autorisasjon i Reach. Da vil stoffene bli forbudt å bruke og omsette, med mindre man har fått autorisasjon av EU-kommisjonen. Stoffene kan også bli ilagt restriksjoner i form av totale eller delvis forbud i Reach.

Relaterte lenker