Oppdatering av Reach-registreringer

EU-kommisjonen ber om innspill på utkast til en forordning som utdyper kravene til oppdatering av Reach-registreringer. Høringsfristen er 15. januar.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 06.01.2020

Ifølge Reach artikkel 22 har registranter plikt til å oppdatere sine registreringer "uten ugrunnet opphold". Erfaring viser at mange registranter ikke overholder denne plikten.

EU-kommisjonen foreslår en gjennomføringsforordning som utdyper og presiserer kravene til oppdatering, spesielt i form av tidsfrister for når registreringer må være oppdatert etter at de ulike endringene som er oppført i artikkel 22 har skjedd.

Gi innspill i EU-høringer for å kunne påvirke

Kommende endringer i Reach-forordningen eller tilknyttede forordninger skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer, er det viktig å gi innspill når regelverket er på høringer i EU for å kunne ha reell påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

Relevante lenker