Planer om fire nye stoffer på kandidatlista

Kjemikaliebyrået Echa informerer om planer om å føre opp to imidazoler, en benzoat- og en dibutyltinn-forbindelse på kandidatlista i Reach.

Publisert 27.01.2020

Echas Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planer om å foreslå disse stoffene på kandidatlista i Reach:

De tre første stoffene er foreslått oppført på kandidatlista på bakgrunn av reproduksjonsskadelige egenskaper, mens det fjerde stoffet er foreslått på bakgrunn av hormonforstyrrende egenskaper i mennesker.

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Echa har tre registre: