Planer om restriksjon av to stoffer

Kjemikaliebyrået Echa informerer om planer om å foreslå restriksjon i Reach av stoffene DMAC og NEP. Opplysninger til Echa kan sendes innen 13. mars.

Publisert 30.01.2020

Echas Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planer om å regulere bruk av dimetylacetamid (DMAC) og 1-etylpyrrolidin-2-one (NEP). Begge stoffene er aprotiske løsemidler som har reproduksjonstoksiske egenskaper. De brukes som løsemidler til produksjon av andre kjemiske stoffer som blant annet benyttes til produksjon av syntetiske fibre, tekstiler, belegg og malingsfjerner.

Echa ber samtidig om informasjon i forbindelse med utarbeidelse av restriksjonsforslaget innen 13. mars 2020.

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Echa har tre registre: