Rapportering til produktregisteret innen 15. mars

Virksomheter skal rapportere årsmengder for 2019 for kjemikalier som er registrert i produktregisteret elektronisk.

Publisert 09.01.2020

Frist 15. mars 2020

Fristen for å rapportere mengder for 2019 er 15. mars 2020. Alle som produserer eller importerer kjemikalier med deklareringsplikt skal rapportere inn til produktregisteret hvor store mengder av hvert kjemikalie de har produsert eller importert i året som gikk.

Utsatt frist kan gis ved behov. Søknad om utsatt frist sendes på e-post.

Elektronisk rapportering av mengder for 2019

All rapportering og deklarering til produktregisteret gjøres elektronisk via Miljødirektoratets Kjemikaliedeklarering til produktregisteret, som er tilgjengelig fra Altinn.

Utenlandske virksomheter

Utenlandske virksomheter som deklarerer på vegne av norsk importør, skal også rapportere mengder elektronisk til produktregisteret.

Den elektroniske løsningen for utenlandske virksomheter er en engelsk versjon av det samme systemet som brukes av norske deklaranter, men med en annen metode for innlogging fordi bare norske virksomheter kan bruke Altinn.

Oppfølging ved manglende rapportering

Miljødirektoratet kan fatte vedtak om tvangsmulkt, med hjemmel i Produktkontrolloven § 13, dersom vi ikke mottar deres rapportering av mengder for 2018 innen fristen. Dere vil i så fall motta brev med varsel og vedtak om tvangsmulkt.