Siloksanene D4, D5 og D6 - sosioøkonomisk vurdering

Kjemikaliebyrået Echa ber om innspill til den sosioøkonomiske vurderingen i et Reach restriksjonsforslag for tre siloksaner, innen 18. februar 2020.

Publisert 22.01.2020

Forslaget omfatter restriksjoner i omsetning av enkelte personlig pleieprodukter, forbrukerprodukter og produkter som brukes av profesjonelle, om de inneholder siloksanene D4, D5 og D6 i konsentrasjoner over 0,1 prosent.  

Forslaget var på internasjonal høring i perioden 20. mars til 20. september 2019 og har vært behandlet i Echas ekspertkomiteer siden mai 2019. Echa ber nå om innspill til den sosioøkonomiske komiteens (Seac) utkast til vurdering, høringsfrist er 18. februar 2020.