Spillolje-refusjonssats i 2020 er 2,57 kroner per liter

Stortinget har vedtatt at smørjeoljeavgiften er 2,27 kroner per liter i 2020. Refusjonssatsen for spillolje øker derfor til 2,57 kroner per liter.

Publisert 14.01.2020

Refusjon forutsetter at spillolje oppfyller alle vilkår i vilkårsdokumentet.