Veikart EUs klimalov

Europakommisjonen har lagt ut et overordnet veikart for arbeidet med en klimalov i EU.

Publisert 29.01.2020

I tråd med det som er varslet i meldingen på European Green Deal (EGD) som ble lagt den 11. desember, skal kommisjonen legge frem forslag til en klimalov som lovfester klimanøytralitet i 2050. Det er varslet at klimaloven skal legges frem 1. kvartal 2020, tentativt i begynnelsen av mars. Den første politiske diskusjonen av klimaloven vil da komme på miljørådsmøtet 5. mars i Brussel.

Europeisk klimalov - klimanøytralitet innen 2050

Det varsels også at kommisjonen planlegger et åpent arrangement om klimaloven den 28. januar 2020.