16 % av leketøy som selges på nettet mangler CE-merking

En kontroll fra Miljødirektoratet viser at 16 prosent av leketøyene som selges på nettet mangler CE-merking og er derfor forbudt å selge.

Publisert 10.07.2020

Miljødirektoratet har kontrollert merkingen av 48 leker. Av disse 48 lekene ble halvparten (24 leker) sendt til et laboratorium for å teste innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. 8 prosent av de kontrollerte lekene ftalatet DEHP, i strid med kravene i leketøyforskriften.

Fokus på nettbutikker

Lekene som ble kontrollert ble kjøpt fra 12 nettbutikker og én fysisk butikk. Av de 12 nettbutikkene var seks norske selskaper, fire var norsk registrerte utenlandske foretak og to var lokalisert utenfor EU/EØS, men rettet sin markedsføring mot Norge.

Et variert utvalg av leker som slim, dukker, badeleker, lekefigurer og squishies ble kjøpt inn.

Årets kontrollaksjon på leketøy viser at nesten 10 prosent flere leketøy som selges på nett mangler CE-merking, sammenlignet med leketøy som selges i fysiske butikker. I en butikkaksjon fra 2018 manglet 5 prosent av lekene CE-merking.

En tredjedel av produktene manglet også tilstrekkelig informasjon om produsentens navn og kontaktinformasjon. Dette er noe som nettbutikkene lett kan kontrollere før de legger ut leketøyene for salg.

Forbudte produkter trukket fra markedet

8 prosent av lekene (to av de 24 lekene) som ble testet inneholdt for høye verdier av ftalatet DEHP. Mange ftalater, blant annet DEHP, er forbudt i leketøy. Produktene som var forbudte som følge av kjemisk innhold og/eller manglende CE-merking ble trukket fra det norske markedet.

Miljødirektoratet følger også opp nye trender på leketøyområdet, som for eksempel slim og squishies, der risikoen for brudd på regelverket kan være større.