Endringer i regelverket for fluorholdige gasser

EU-kommisjonen publiserte 29. juni 2020 et veikart for gjennomgang av og endringer i regelverket for fluorholdige gasser (f-gasser).

Publisert 03.07.2020

Dette vil gjøres i lys av:

  • EUs nye Grønne Giv (Green Deal) og klimalov
  • Internasjonale forpliktelser under Montrealprotokollen
  • Hvilken framgang som er oppnådd, og hva man har lært hittil

De inviterer nå alle til i gi innspill til gjennomgangen innen 7. september 2020. Planen er å starte gjennomgangen høsten 2020 og ferdigstille forslag til endret regelverk innen utgangen av 2021.